Polityka prywatności

Dzień dobry!

Jeżeli czytasz te słowa, to cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiem, dlatego przygotowałem dokument, w którym w jednym miejscu znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z funkcjonowaniem strony internetowej http://mxlinux.pl.

Informacja formalna na początek – administratorem strony jest Filip Bogacz.

Kontakt z administratorem uzyskasz pod adresem:
fibogacci (at czyli małpa) tutanota (dot czyli kropka) com

Niniejsza Polityka prywatności została skonstruowana w formie pytań i odpowiedzi. Wybór takiej formy został podyktowany dbałością o przejrzystość i czytelność prezentowanych informacji.

Poniżej znajdziesz spis treści niniejszej Polityki czyli listę pytań, na które kolejno odpowiadam.

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
 2. Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?
 3. Jakie informacje na Twój temat posiadam?
 4. Skąd mam Twoje dane osobowe?
 5. W jakich celach przetwarzam Twoje dane osobowe?
 6. Jak długo będę przechowywać Twoje dane osobowe?
 7. Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?
 8. Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?
 9. Czy korzystam z cookies i czym one właściwie są?
 10. Na jakiej podstawie korzystam z plików cookies?
 11. Czy możesz wyłączyć pliki cookies?
 12. Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane?
 13. W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością?
 14. Czym są logi serwera?
 15. Czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć?
 16. Treść afiliacyjna i linki afiliacyjne na stronie
 17. Podziękowanie

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Filip Bogacz.

2. Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością możesz kontaktować się pod adresem e-mail:
fibogacci (at czyli małpa) tutanota (dot czyli kropka) com

3. Jakie informacje na Twój temat posiadam?

W zależności od celu, mogę przetwarzać następujące informacje na Twój temat:

 • dane zawarte w korespondencji do mnie kierowanej,
 • adres IP,
 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
 • przeglądane podstrony,
 • czas spędzony na stronie,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
 • źródło, z którego przechodzisz do mojej strony.

Zakres przetwarzanych danych opisuję precyzyjnie w odniesieniu do każdego celu przetwarzania. Informacje w tym zakresie znajdują się w dalszej części niniejszej polityki.

4. Skąd mam Twoje dane osobowe?

W większości przypadków sam mi je przekazujesz. Dzieje się tak, gdy:

 • kontaktujesz się ze mną.

Ponadto, część informacji na Twój temat może być automatycznie gromadzona przez narzędzia, z których korzystam:

 • mechanizm strony zapisuje Twój adres IP oraz informacje na temat tego, w jaki sposób korzystasz ze strony.

5. W jakich celach przetwarzam Twoje dane osobowe?

Tych celów jest więcej niż jeden. Poniżej znajduje się ich lista, a następnie bardziej szczegółowe omówienie. Poszczególnym celom przyporządkowałem również odpowiednie podstawy prawne przetwarzania.

 • obsługa korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • analiza, statystyka i optymalizacja – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Obsługa korespondencji – szczegóły

Kontaktując się ze mną, w sposób naturalny przekazujesz mi swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli mój prawnie uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również mój usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na moje nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Analiza, statystyka, optymalizacja – szczegóły

Zbieram informacje statystyczne na temat zachowania użytkowników podczas przeglądania moich stron internetowych, takich jak kliknięcia w linki, przejścia pomiędzy podstronami, czas spędzany na poszczególnych stronach itp. Informacje te poddaję analizie w celu optymalizacji moich stron pod kątem doświadczenia użytkownika, skuteczności i konwersji. Informacje przetwarzane w ten sposób nie mają charakteru danych osobowych.

Opisane powyżej działania realizuję, opierając się o mój prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na optymalizacji moich stron internetowych.

6. Jak długo będę przechowywać Twoje dane osobowe?

Okresy przechowywania danych zostały wskazane odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania. Odnajdziesz te informacje w ramach szczegółów poświęconych każdemu odrębnemu celowi przetwarzania.

7. Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?

Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, to:

 • home.pl S.A – hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze.

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

8. Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych,
 • prawo do sprostowania swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcam do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważam za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.

Podkreślam, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściłem się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do mnie z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres: fibogacci (at czyli małpa) tutanota (dot czyli kropka) com

Dołożyłem jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej Polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

9. Czy korzystam z plików cookies i czym one właściwie są?

Moja strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.

Niektóre używane przeze mnie cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają mi rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz zapoznać się np. z tym materiałem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

10. Na jakiej podstawie korzystam z plików cookies?

Z plików cookies korzystam na podstawie Twojej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.

Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną, pozostają zablokowane do czasu wyrażenia przez Ciebie zgody na korzystanie przeze mnie z plików cookies. Podczas Twojej pierwszej wizyty na naszej stronie wyświetlam Ci komunikat z pytaniem o Twoją zgodę wraz z możliwością zarządzania plikami cookies, tj. zdecydowania, na które pliki cookies się godzisz, a które chcesz blokować.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na mojej stronie oraz powodować trudności w korzystaniu z mojej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

11. Czy możesz wyłączyć pliki cookies?

Tak, możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Możesz blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Możesz również blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili możesz również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.

Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Możesz z niego skorzystać, jeśli nie chcesz, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookies utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.

Dostępne są również wtyczki do przeglądarek umożliwiające kontrolę nad plikami cookies, takie jak np. Ghostery (https://www.ghostery.com). Opcję kontroli nad plikami cookies może zapewniać również dodatkowe oprogramowanie, w szczególności pakiety antywirusowe itp.

Ponadto, w Internecie dostępne są narzędzia pozwalające na kontrolę nad niektórymi rodzajami plików cookies, w szczególności na zbiorowe zarządzanie ustawieniami reklamy behawioralnej (np. www.youronlinechoices.com, www.networkadvertising.org/choices).

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na mojej stronie oraz powodować trudności w korzystaniu z mojej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

12. Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane?

W ramach mojej strony staram się nie wykorzystywać plików cookies podmiotów trzecich.

Nie korzystam z Google Analytics, pikselów Facebooka i innych takich (mam nadzieję, że dzięki temu strona działa szybciej).

Na mojej stronie z założenia też nie osadzam widgetów YouTube (zagnieżdżone wideo) pozwalających Ci odtwarzać nagrania dostępne w serwisie YouTube bezpośrednio ze strony. Serwis YouTube obsługiwany jest przez Google LLC.

Jedyne wyjątki w których umieszczam na stronie widgety YouTube (zagnieżdżone wideo), to na tych podstronach, które służą do przetestowania jakości odtwarzania osadzonego wideo z YouTube i porównania jej z jakością osadzonych filmów wideo z alternatywnych platform.

Natomiast na mojej stronie umieszczam (osadzam) moje własne nagrania wideo (filmy, poradniki itp.), które można odtwarzać bezpośrednio z poziomu strony. Korzystam do tego z platformy https://LBRY.tv (tam zamieszczam pliki wideo), natomiast kod do osadzania tych materiałów wideo na mojej stronie pobieram ze strony https://spee.ch (rodzaj mirrora dla LBRY.tv).

Na stronie umieszczam też odnośniki (linki) do stron zewnętrznych (to znaczy innych niż http://mxlinux.pl) i po kliknięciu przez Ciebie w taki link taka strona otworzy się w nowym oknie przeglądarki.

Na stronie umieszczam także odnośniki (linki) afiliacyjne, więcej o tym przeczytasz w niniejszej Polityce prywatności w punkcie 16. Treść afiliacyjna i linki afiliacyjne na stronie.

Szczegóły dotyczące plików cookies podmiotów trzecich opisane zostały poniżej.

YouTube – szczegóły

Na mojej stronie możesz wyjątkowo (czytaj wyżej) napotkać widgety YouTube pozwalające Ci odtwarzać nagrania dostępne w serwisie YouTube bezpośrednio z moich stron. Serwis YouTube obsługiwany jest przez Google LLC.

Wideo osadzane są na stronie w trybie ochrony prywatności. Bazując na informacjach udostępnianych przez YouTube, oznacza to, że żadne pliki cookies nie są zapisywane na Twoim urządzeniu ani Google nie gromadzi jakichkolwiek informacji na Twój temat, dopóki nie odtworzysz nagrania.

Gdy odtwarzasz nagranie, YouTube zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookies i otrzymuje informacje, że odtworzyłeś nagranie z poziomu określonej strony internetowej, nawet jeśli nie posiadasz konta Google czy nie jesteś akurat zalogowany. Jeśli zalogowałeś się do konta Google, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Twojego konta. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez Google, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności Google.

Jeśli nie chcesz, aby Google przyporządkowywał dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo bezpośrednio Twojemu profilowi, przed odtworzeniem wideo musisz się wylogować ze swojego konta. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Informacje gromadzone w ramach plików cookies związanych z osadzonymi na moich stronach filmami z serwisu YouTube wykorzystywane są przez Google w celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania widgetu, analizy i optymalizacji w zakresie świadczonych przez YouTube usług, jak również w celach personalizacji i reklamy.

Pamiętaj, że odtwarzając nagrania dostępne w serwisie YouTube, korzystasz z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Google LLC. Google LLC jest samodzielnym, niezależnym ode mnie podmiotem świadczącym na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną. Szczegółów w zakresie zasad korzystania z YouTube, w tym ochrony prywatności, możesz szukać w dokumentach udostępnianych bezpośrednio przez YouTube:

13. W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w wielu miejscach tej polityki prywatności przy okazji opisywania poszczególnych narzędzi, zgody na cookies itp. Niemniej jednak, dla Twojej wygody zebrałem jeszcze raz te informacji w jednym miejscu. Poniżej znajdziesz listę możliwości zarządzania swoją prywatnością.

 • ustawienia cookies w ramach przeglądarki internetowej,
 • wtyczki do przeglądarek wspierające zarządzanie plikami cookies np. Ghostery,
 • dodatkowe oprogramowanie zarządzające plikami cookies,
 • tryb incognito w przeglądarce internetowej,
 • ustawienia reklamy behawioralnej, np. youronlinechoices.com,
 • mechanizm zarządzania plikami cookies z poziomu naszej strony.

14. Czym są logi serwera?

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

15. Czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć?

Jak widzisz, tematyka przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookies i zarządzania ogólnie pojętą prywatnością jest dość skomplikowana. Dołożyłem wszelkich starań by niniejszy dokument dostarczył Ci jak najdalej idącej wiedzy w ważnych dla Ciebie kwestiach.

Jeżeli cokolwiek jest dla Ciebie niejasne, chcesz dowiedzieć się więcej lub po prostu porozmawiać o Twojej prywatności, napisz do mnie na adres: fibogacci (at czyli małpa) tutanota (dot czyli kropka) com

16. Treść afiliacyjna i linki afiliacyjne na stronie

Uczestniczę w programie partnerskim Wydawnictwa Helion. Przy niektórych artykułach i tekstach na tej stronie zamieszczam moje rekomendacje dotyczące wybranych produktów z oferty tego Wydawnictwa oraz materiały graficzne, opisy i linki afiliacyjne kierujące do tych produktów na stronie internetowej Wydawnictwa Helion.

Każda taka rekomendacja jest wyraźnie oznaczona i opisana jako „Treść afiliacyjna” wraz z linkiem kierującym do tego miejsca w Polityce prywatności dla pełnego wyjaśnienia, czym jest treść afiliacyjna i linki afiliacyjne.

Jako użytkownik mojej strony i czytelnik tekstów nie masz obowiązku zapoznawania się z treścią afiliacyjną ani klikania w linki afiliacyjne – nie musisz tego robić, aby móc swobodnie korzystać z moich pozostałych treści, tekstów i materiałów umieszczanych przeze mnie na stronie.

Umieszczam w danym miejscu na stronie moje rekomendacje poszczególnych produktów, jeżeli uznam, że produkt może być tematycznie związany z treścią danego artykułu czy tekstu, lub też jeżeli uznam, że możesz być zainteresowany zapoznaniem się z takim produktem oraz może Ci to przynieść jakieś korzyści.

Przede wszystkim zamieszczam taką rekomendację, jeśli sam jestem przekonany do wysokiej wartości/jakości danego produktu.

Po kliknięciu w link afiliacyjny otworzy się strona księgarni internetowej Wydawnictwa Helion. Jeżeli zdecydujesz się na zakup, otrzymam wynagrodzenie w postaci prowizji od każdego zrealizowanego zakupu w księgarni wykonanego za pośrednictwem mojej strony.

Tworząc tę stronę staram się, aby materiały i treści były zawsze najwyższej jakości oraz jak najbardziej pomagały Tobie i innym użytkownikom. Dzięki wsparciu od ludzi takich jak Ty, m.in. poprzez programy partnerskie, mogę kontynuować pracę nad tą stroną.

17. Podziękowanie

Niniejszą Politykę prywatności zakupiłem na stronie https://prakreacja.pl Prawo dla kreatywnych, a dokładniej w sklepie internetowym „Prawo dla kreatywnych” tutaj: https://prakreacja.pl/sklep/

Strona i sklep prowadzone są przez radcę prawnego Pana Wojciecha Wawrzaka. Jestem w pełni przekonany co do kompetencji Pana Wojciecha oraz jakości oferowanych przez niego produktów, dlatego też w tym miejscu je rekomenduję.

Jeśli prowadzisz stronę, sklep internetowy lub działalność jako freelancer (w różnych dziedzinach) być może zainteresują Cię niektóre produkty prawnicze dostępne na praKreacja.pl

Wszystkie produkty są dobrze opisane tzn. zawierają instrukcję postępowania, albo jako bezpośrednie komentarze w dokumentach, albo jako oddzielne pliki. Tak więc dostosowanie dokumentu do swoich potrzeb jest łatwe, szybkie i bezstresowe.

Polecam zdecydowanie!

Filip Bogacz (Fibogacci)