Przesyłanie plików z telefonu na komputer – i na odwrót

W tym wpisie przedstawię trzy metody na przesyłanie plików ze smartfona na komputer. Pokażę jak połączyć bezprzewodowo urządzenie z Androidem z komputerem z systemem MX Linux (metody powinny też działać w innych dystrybucjach).

Poniższe metody zadziałają także przy łączeniu komputera z komputerem, więc nie sugeruj się do końca tytułem tego artykułu – w końcu smartfon to też taki mały komputer.

Sposoby na przesyłanie plików

  1. Połączenie z wykorzystaniem SSHFS (SSH File System).
  2. Połączenie z wykorzystaniem SFTP (Secure FTP) w mc (Midnight Commander) w terminalu.
  3. Połączenie z wykorzystaniem SFTP (Secure FTP) w menedżerze plików Thunar.

Transfer plików z wykorzystaniem SSHFS

Jeśli masz w domu router WiFi, możesz zamontować w MX Linux swój smartfon z Androidem bezpośrednio jako katalog.

Montowanie plików z telefonu z Androidem jako katalog w Linuksie
Menedżer Thunar wyświetlający katalogi i pliki ze smartfona

Połącz komputer i smartfon z siecią WiFi czyli z routerem.

Na telefonie potrzebna będzie jakaś aplikacja, która uruchomi serwer SSH. Takich aplikacji jest wiele w sklepie Google Play, ja skorzystałem z SSH/SFTP Server.

Na smartfonie (w aplikacji serwer SSH) należy ustawić nazwę użytkownika i hasło. Można wybrać numer portu dla ssh, domyślnie jest to 2222. Trzeba także wybrać jakie zasoby z telefonu (który katalog) chcemy udostępniać.

Jeśli serwer SSH na smartfonie jest uruchomiony, powinna się tam pojawić informacja, że serwer nasłuchuje na adresie np.:

ssh://<user>@192.168.1.2:2222
sftp://<user>@192.168.1.2:2222

Na komputerze z Linuksem utworzyłem w moim katalogu domowym nowy katalog o nazwie ‘smartfon’ – tutaj będę montował system plików z telefonu.

W systemie MX Linux używam polecenia sshfs. Powinno być dostępne w większości dystrybucji (jeśli nie ma, trzeba wtedy zainstalować pakiet sshfs).

Polecenie jakie należy wydać w terminalu, aby zamontować system plików w katalogu ‘smartfon’ to:

$ sshfs -p 2222 nazwa-uzytkownika@192.168.1.2:/ ~/smartfon

Porada: w systemie MX Linux klawisz F4 domyślnie wysuwa terminal. Klawisz F11 przełącza terminal na pełny ekran.

Przy pierwszym połączeniu trzeba jeszcze potwierdzić, że zgadzamy się na połączenie i akceptujemy klucz – ‘yes’. Podajemy także hasło dla użytkownika (ustawione wcześniej w aplikacji na smartfonie).

I to wszystko. Katalog ‘smartfon’ będzie teraz wyświetlał pliki z telefonu. W menedżerze Thunar w lewym panelu w górnej części NOŚNIKI ‘smartfon’ także pojawi się jako dostępne urządzenie.

W terminalu katalogi i pliki z telefonu można przeglądać tradycyjnymi poleceniami czyli cd i ls lub np. menedżerem plików mc (Midnight Commander) albo ranger.

Pliki można kopiować w obie strony, można je także edytować lub usuwać.

Aby odmontować katalog (system plików), w moim przypadku ‘smartfon’, należy użyć w terminalu polecenia:

$ fusermount -u ~/smartfon

Alternatywnie:

$ sudo umount ~/smartfon

Poniżej na filmie pokazuję, jak to wygląda w działaniu na komputerze z systemem MX Linux.

SSHFS w praktyce

Porada: wykorzystując SSHFS możesz łączyć się z dowolnym urządzeniem w tej samej sieci i zamontować jego system plików – także z innym komputerem np. z MX Linux.

Musi być na nim uruchomiony serwer SSH – sshd. Wchodzi on w skład OpenSSH, więcej przeczytasz tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/OpenSSH

W MX Instalator pakietów w karcie Repozytorium Stabilne znajdziesz pakiety: openssh-client, openssh-server, openssh-sftp-server.

Przykład polecenia wpisywanego w terminalu:
$ sshfs uzytkownik@192.168.1.2:/ ~/komputer-z-mx-linux

Aby poznać adres komputera z Linuksem w sieci lokalnej, w jego terminalu wpisz:
$ hostname -I

Link warty polecenia: https://tomaszgasior.pl/oprogramowanie/zdalne-katalogi-przez-ssh-tak-jak-zwykly-folder-na-dysku

A co jeśli nie mam routera WiFi – albo nie chcę się łączyć przez router?

Jeśli nie masz routera, możesz po prostu uruchomić w telefonie tethering (Router Wi-Fi) czyli udostępnianie Internetu ze smartfona. W komputerze w Menedżerze sieci wybierz sieć WiFi, którą udostępnia twój smartfon (połącz się z nią).

Ale bez obaw – gdy włączysz tethering (karta SIM musi być obecna w telefonie), w smartfonie można wyłączyć transfer danych (Dane komórkowe). Nie ma potrzeby faktycznego udostępniania Internetu i płacenia za transfer. Transfer plików z telefonu na komputer nie będzie cię nic kosztować 😉

Przesyłanie plików z wykorzystaniem SFTP w mc

Druga metoda na przesył plików pomiędzy komputerem i urządzeniem z Androidem to zastosowanie połączenia SFTP (Secure FTP) w mc (Midnight Commander) w terminalu.

Menedżer Midnight Commander i połączenie SFTP
Połączenie SFTP w menedżerze plików Midnight Commander

W uruchomionym Midnight Commander, klawisz F9 aktywuje górne rozwijane menu. W zależności od tego, w którym panelu chcę mieć połączenie, wybieram Prawy lub Lewy, a następnie Połączenie SFTP…

Wpisuję adres lokalny urządzenia razem z użytkownikiem i wybranym portem, na którym nasłuchuje serwer SSH, potem wpisuję hasło.

Ogólnie wzór wygląda tak, przykład poniżej:

uzytkownik@192.168.1.2:2222

Potem można już w mc przeglądać pliki na telefonie, kopiować/przesyłać w obie strony, edytować, usuwać etc.

Połączenie przez SFTP jest bezpieczne – szyfrowane.

Poniżej na filmie pokazuję, jak to wygląda w działaniu na komputerze z systemem MX Linux.

Połączenie SFTP w Midnight Commander w praktyce

W tej metodzie także możesz wykorzystać tethering, czyli użyć smartfona jako Router WiFi.

Przesyłanie plików z wykorzystaniem SFTP w Thunar

Trzecia praktyczna metoda, to wykorzystanie Thunara do połączenia się z telefonem (lub innym urządzeniem) za pomocą SFTP.

Wyświetlanie plików z telefonu w menedżerze plików Thunar
Menedżer plików Thunar i połączenie SFTP ze smartfonem

Po uruchomieniu Thunara, w pasku położenia wpisz adres urządzenia (skrót klawiszowy Ctrl+L).

W moim przykładzie jest to:

$ sftp://ajk@192.168.1.6:2222

Pojawi się monit – wpisz hasło. Dodatkowe opcje do wyboru to Natychmiastowe usunięcie hasła, Zapamiętanie hasła do wylogowania, Zapamiętanie na stałe. Wybierz preferowaną opcję.

W lewym panelu Thunara w sekcji SIEĆ na liście pojawi się nowo nawiązane połaczenie ze smartfonem (lub innym urządzeniem np. komputerem).

Klikając prawym przyciskiem myszy na tym połączeniu możesz utworzyć zakładkę (tzn. taki skrót do łączenia się w przyszłości). Zakładka pojawi się powyżej w sekcji POŁOŻENIA.

Aby rozłączyć się z telefonem, kliknij prawym przyciskiem myszy na połączeniu i wybierz Odłącz.